15 September 2021

ET STÆRKT HOLD TIL KOMMUNALVALGET 16 NOVEMBER


Lokallisten er klar til valg

Lokallisten stiller med otte stærke kandidater til kommunevalget i november – helt nye og erfarne, unge og gamle, kvinder og mænd og tilsammen med arbejdsmæssige erfaringer fra både privat og offentlig ansættelse og selvstændig virksomhed.


Khaled Mustapha er pædagoguddannet og arbejder som familievejleder i Gribskov Kommune, han er fagligt aktiv som både tillidsmand og medlem af BUPL’s Nordsjællands bestyrelse, og han er kontaktforælder på Toftevangskolen, hvor hans to døtre går.


Morten Noppenau er maskiningeniør og arbejder med salg i den private sektor, han er for små to år siden flyttet til Rudersdal efter at have arbejdet i udlandet, siden han blev færdig på DTU, og har et barn i børnehave.


Matilde Broberg Ekstrøm er fysioterapeut og har en bachelor i idræt, hun har tidligere arbejdet med genoptræning og andre projekter i kommunalt regi og er nu blevet selvstændig, hun har børn i børnehave og skole og har været med til at starte ’Mantzius for børn’.

Anne Christiansen er spidskandidat og er p.t. medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Byplanudvalget, sidder desuden i Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget og har tidligere været medlem af både byrådet i Birkerød og sammenlægningsudvalget i Rudersdal, hun har for nylig fået sit første barnebarn og er lige stoppet som projektchef i Magistrenes A-kasse.


Mona Madsen har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2014 og sidder i denne periode i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, hun har både børn og børnebørn og arbejdede senest som Fritids- og Kulturchef i Solrød kommune, før det som chefbibliotekar i Birkerød.


Keld Stattau er uddannet lærer og har arbejdet som alt fra lærer til institutions- og skolechef – han kender derfor skoleområdet indgående fra alle sider; han er lige stoppet i sin seneste ansættelse som afdelingsleder på en skole i Egedal kommune, og har børnebørn i både daginstitution og skole i Rudersdal.

Birgitte Rasmussen, der har voksne børn og arbejder som sygeplejerske. Hun har tidligere været medlem af Kommunalbestyrelsen.


Luc de Visme er pensioneret ingeniør og har både børn og børnebørn, han er første-suppleant til Lokallistens gruppe i Kommunalbestyrelsen. Han har i mange år været meget aktiv i både lektiecafeen på biblioteket i Birkerød og det lokale kunst- og kulturliv, og så er han både dansk og fransk, på den gode måde.


"Tilsammen udgør de otte et hold med stort gåpåmod og mange forskellige erfaringer og kompetencer fra både deres arbejde og deres øvrige mangfoldige engagementer – et rigtigt Lokalliste-hold," lyder det i en pressemeddelelse.

10 Maj & 19 Maj 2021

HER ER LIDT FLERE DETALJER OM NORMERINGERNE I RUDERSDAL


Indspark om normeringer i Rudersdal

I Rudersdal har vi nogle fantastiske pædagoger og medhjælpere i vores daginstitutioner.


Jeg oplever, at de gør et stort arbejde i min søns børnehave og lykkes rigtigt godt med at få det hele til at hænge sammen. Det er det samme, jeg hører fra andre forældre i kommunen. Vi skal være rigtig glade for, at vi har så engagerede voksne til at passe vores børn i deres første leveår.


Det er dog også meget tydeligt at de er underbemandede, og at det lægger et stort pres på den enkelte pædagog og medhjælper. Her i Rudersdal Kommune tildeles der 10 timer ugentligt pr. 0-2-årig og 5 timer pr. 3-5-årig, når der ses på grundpersonaletildelingen. Det er altså de pædagoger- og medhjælpere, børnene møder til dagligt.


Det svarer til henholdsvis 3,7 og 7,4 børn pr. voksen i vuggestue og børnehave.

Det er langt fra de "papirnormeringer" på henholdsvis 3 og 6 børn pr. voksen, vi normalt bliver spist af med som forældre.


Der er ingen tvivl om, at der mangler hænder i vores daginstitutioner i dagligdagen. Det er uanset, hvordan man opgør normeringerne, og hvad der ellers er af støtte fra dagtilbudsområdet.


Der har den seneste tid været en del debat om, at det er svært at finde pædagoger. Det er der vel egentligt ikke noget at sige til, når man ser på, hvad de tilbydes af arbejdsforhold.


Hvis pædagogerne fik bedre tid til rent faktisk at påtage sig de opgaver, de er uddannet til, ville søgningen til de åbne stillinger jo komme af sig selv. Der kunne også med fordel ses på uddannelsesforløb til de pædagogmedhjælpere, der er ansat, så de kan blive videreuddannet, hvis de har lyst til det.

Det er på tide, at vores daginstitutioner får et løft på personalesiden. Dette bør kombineres med mere frihed og selvstændighed til hver enkelt institution. Helst i kombination med midler til rent faktisk at udnytte selvbestemmelsen.


Dette er alt sammen noget vi i Lokallisten har arbejdet for alle årene, og noget vi vil fortsætte med i fremtiden. Husk det når vi skal stemme til november!


Trykt i Rudersdal Avis 19 Maj

& Frederiksborg Amts Avis 10 Maj

14 April 2021

UTROLIGT DET IKKE ER MULIGT AT FÅ OPLYST NORMERINGERNE


Hvad er normeringerne i vores daginstitutioner egentlig?

Der har den seneste tid været en del debat angående normeringerne i vores daginstitutioner. Det skyldes, at mange forældre, mig selv inklusiv, har en fornemmelse af at der mangler hænder i vores daginstitutioner. Langt de fleste politikere er enige i at ”noget” må gøres, og regeringen har da også tildelt midler, der skal gå til bedre normering. Rudersdal har fået tildelt 7,6 millioner, der bliver fordelt mellem børnehusene.


I Rudersdal Kommune var normeringen 3,1 og 6,1 barn pr. voksen for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige i 2019. I 2024 påregnes det, at Rudersdal med de yderligere midler fra regeringen, vil opfylde lovkravet på max. 3 hhv. 6 børn per voksen.Det betyder at Rudersdal først om små fire år, kun lige akkurat kan opfylde de absolutte mindstekrav i lovgivningen.

Det efterlader altså ingen fleksibilitet, og det betyder, at selv meget små udsving i personaleomsætningen kan føre til, at Rudersdal ikke overholder loven.


De tal, vi som borgere og i Børne- og Skoleudvalget bliver præsenteret for, er gennemsnitstal for hele kommunen. Der er ikke muligt få oplyst tal for de enkelte institutioner. Lokallisten har flere gange i Børne- og Skoleudvalget bedt om at få flere detaljer, men er hver gang blevet afvist med at der er for ressourcekrævende at skaffe disse tal frem. Der er til gengæld helt styr på børnetal i alle børnehusene helt ned til decimalerne.Der er heller ikke noget problem at få oplyst sygefravær, personaleomsætning og fordeling imellem pædagoger og pædagogmedhjælpere for hvert enkelt børnehus.

Det må derfor undre at det skal være så svært at få normeringen for de enkelte børnehuse oplyst. Det burde være så enkelt, som at dividere børnetal med årsværk for hvert enkelt børnehus. Da der udbetales løn, må antallet af årsværk også være kendt.


Lad os få nogle reelle normeringer for hver enkelt daginstitution, og lad dem gerne være renset for ledelsestid og andet administrativt arbejde. Så har vi i det mindste et grundlag at arbejde ud fra.


Trykt i Rudersdal Avis.

22 Marts 2021

NY KANDIDAT FOR LOKALLISTEN


Morten er Lokallistens nye kandidat

I Lokallisten er vi glade for at kunne præsentere Morten Noppenau som en af vores nye kandidater til kommunalvalget i november.


Morten bor i Birkerød. Han er 34 år gammel, gift og far til Martin på 4 år. Han er uddannet maskiningeniør fra DTU og arbejder nu som kundeansvarlig inden for den tekniske branche. Tidligere har han boet og arbejdet bl.a. i Ungarn, Tyskland og Angola - nu har han slået sig permanent ned i Rudersdal, og det har vakt lysten til at engagere sig lokalt.

Han har været engageret i Lokallisten et stykke tid, han har mange ideer til hvordan vi får sat mere liv i vores politiske arbejde, og han har stor lyst til at komme rigtigt i gang. Morten vil noget med lokalpolitik, og interessen for at komme helt ind til kernen og gøre en forskel i den grad tilstede.


Morten vil især kæmpe for at forbedre forholdene for Rudersdals skoler og institutioner, så vi kan blive Danmarks mest attraktive kommune for børne­familier. Så Rudersdal bliver en kommune for og med plads til alle børn.

Han vil samtidig fokusere på Rudersdals grønne profil og miljø, og med sin tekniske baggrund og sin erhvervsmæssige erfaring, har han et godt udgangspunkt for at være med til at skubbe til udviklingen på disse områder. 


Det vil styrke Lokallisten at vi har fået Morten med ombord, og vi ser meget frem til valgkampen.