MÆRKESAGER


De ting jeg brænder for

Daginstitutioner

For vores børns nutid og fremtid

Alle der selv har børn ved at de er det allervigtigste vi har i vores liv. Vores børn bruger rigtigt meget tid i daginstitutionerne, det er derfor særligt vigtigt at forholdene er i orden både midt på dagen og også i ydertidspunkterne.


Vi har fantastiske medarbejdere i alle vores daginstitutioner her i Rudersdal. De er bare alt for få og derfor kæmper de en konstant kamp med bemandingen. Det gør det svære end det burde at opretholde det niveau af børnepasning og udvikling vi stræber efter.


Jeg vil derfor arbejde på de følgende punkter:

  • Flere voksne til at tage sig af vores børn.
  • Et maksimalt antal børn per voksen på ethvert givent tidspunkt.
  • Mere frihed til den enkelte institution til selvbestemmelse.
  • Sikre mangfoldighed – små & store institutioner, skovbørnehaver, dagpleje.
  • Reducering af administration og kontorpersonale på rådhuset.
  • Opgørelse af normeringer på institutionsniveau.


I Rudersdal har vi nogle fantastiske børn og en forældregruppe med flere resurser end de fleste andre kommuner. Det må og skal vi udnytte til at gøre Rudersdal til Danmarks bedste kommune for børnefamilier.

Klimaopgaven

Vi har kun et hjem - lad os passe på det sammen

I Rudersdal har vi de absolut bedste muligheder for virkeligt at ændre måden hvorpå vi arbejder med klimaet. Desværre går det i dag alt for langsomt, der bliver talt for meget og handlet for lidt.


Hvis vi skal gøre os håb om at nå i mål med vores ambitiøse klima mål, er det nødvendigt at vi handler nu. Det skal ikke kun gå hurtigt, der skal også ske meget mere. Vi skal simpelthen turde tænke større og handle mere.


Jeg vil derfor arbejde på de følgende punkter:

  • Klimaaftrykket skal tages med i alle beslutninger om indkøb.
  • Nedsættelse af et tværpolitisk udvalg, der skal arbejde med klimaopgaven.
  • Yderligere samarbejde med private aktører der har løsninger klar.
  • Inddragelse af Rudersdals borgere om konkrete forbedringer.


Vi har allerede i dag teknologien til at gøre en enorm forskel. Værktøjerne ligger klar til at blive taget i brug. Derfor er det bidende nødvendigt at vi tør tænke større og ikke mindst anderledes, end vi gør i dag.